01\01\1991

1 stycznia

W uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki ksiądz Proboszcz złożył wszystkim parafianom serdeczne życzenia noworoczne – Błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Zdał także sprawozdanie z życia parafii za cały ubiegły rok:

1)    chrztów było – 22

2)    dzieci przyjętych do I Komunii Św. – 22

3)    zapowiedzi – 15

4)    ślubów – 8

5)    pogrzebów – 17 

W zakresie prac gospodarczych w ciągu ostatnich 4 miesięcy (od września) przeprowadzono:

        1) częściowy remont plebani

        2) zakupiono i założono nowe rury kanalizacyjne

        3) zakupiono nowe świece ołtarzowe

        4) założono nowy uchwyt mikrofonowy

        5) zakupiono i przywieziono płytki posadzkowe do kościoła.

Płytki na posadzkę będą kładzione już od 7 stycznia.

Ksiądz Proboszcz podziękował serdecznie parafianom za ofiarność i świadczoną pomoc na wspólny Dom Boży.

06\03\1991

3-6 marca

W niedzielę rozpoczęły się w parafii rekolekcje wielkopostne.

Program rekolekcji został wywieszony przy wejściu do kościoła. Ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich parafian do licznego udziału, a 6 III w godzinach przedpołudniowych odwiedził wszystkich chorych w domach ze Spowiedzią Św. I Komunią Św.

W tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową (24 III 1991 r.) w kościele założona została nowa instalacja nagłaśniająca. Był to prezent dla parafii z okazji Świąt Wielkanocnych. Sprzęt został zakupiony z ofiar kolędowych.

06\03\1991

31 marca

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy ks. proboszcz złożył wszystkim parafianom serdeczne życzenia obfitych łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.
Podziękował także za ofiary złożone na kwiaty do Grobu Pańskiego.

Grób Pański
Grób Pański
11\06\1991

1-9 czerwca

W tych dniach w naszym kraju z pielgrzymką przybywał Ojciec Święty Jan Paweł II. Parafianie łączyli się duchowo z Piotrem Naszych Czasów. Okna domów w całej parafii były odświętnie udekorowane emblematami religijnymi z portretem Ojca Św.

 
21\06\1991

19 czerwca

Uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniowie, ich rodzice i nauczyciele rozpoczęli uczestnictwem w uroczystej mszy świętej. Tego dnia naukę w szkole podstawowej zakończyli uczniowie kl. VIII. Pozostali uczniowie zakończyli naukę w piątek 21 czerwca.

16\07\1991

15 lipca

Od poniedziałku, korzystając z odpowiednich warunków atmosferycznych i z wolnego czasu przed żniwami, w parafii rozpoczęto prace remontowe dachu i wieży kościoła oraz kostnicy cmentarnej, a także prace murarskie połączone z otynkowaniem kościoła. Podjęto decyzję, że prace te zostaną wykonane przez parafian w ramach tzw. czynu społecznego.

Widok kościoła przed otynkowaniem
Widok kościoła przed otynkowaniem
21\07\1991

21 lipca

Ksiądz Proboszcz złożył serdeczne Bóg Zapłać wszystkim członkom rady parafialnej za zorganizowanie całego frontu robót, a wszystkim parafianom za ofiarną prace przy pracach remontowo- konserwatorskich, które wykonano w parafii.

Kaplica cmentarna po remoncie
Kaplica cmentarna po remoncie
15\09\1991

15 września

Doroczny odpust w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Sumie odpustowej o godz. 12:00 przewodniczył ksiądz Prałat Tadeusz Nowicki z Grudziądza, a Słowo Boże wygłosił ksiądz Prefekt z Władowa. Nieszpory świąteczne były celebrowane o godz. 15:30. W odpuście wzięli udział wszyscy Księża Proboszczowie z dekanatu chojnickiego.

7\10\1991

6 października

Zgodnie z odnowionymi obrzędami pogrzebowymi Komisja Liturgiczna Episkopatu zarządziła jako obowiązujący kolor szat liturgicznych w czasie ceremonii pogrzebowych kolor fioletowy. Stosując się do zaleceń Episkopatu ksiądz Proboszcz zakupił nowe chorągwie pogrzebowe, które zostały poświęcone podczas Sumy w dniu dzisiejszym. Tak więc od dnia dzisiejszego obowiązuje również w parafii, w czasie pogrzebu fioletowy kolor szat liturgicznych.

1\11\1991

1 listopada

W parafii sporządzona została księga cmentarna. Cmentarz podzielony został zgodnie z przepisami na sektory, te na rzędy, a groby w rzędach oznaczono numerami. Uwzględnione też zostały wolne miejsca. Do księgi wpisano nazwiska zmarłych wraz z datami zgonu na podstawie tabliczek i napisów znajdujących się na grobach. Odnotowano wszystkie pomniki i płyty nagrobne.

3\11\1991

3 listopada

Po mszy św. o godz. 11:00 odbyło się skupienie dla członkiń Żywego Różańca. W parafii dział pięć Róż Różańcowych:

  1. p.w. Św. Jadwigi – zał. w 1955 r.

  2. p.w. Św. Małgorzaty – zał. w1957 r.

  3. p.w. Św. Cecylii – zał. w 1964 r.

  4. p.w. Św. Bernadety – zał. w 1975 r.

  5. p.w. Św. Katarzyny – zał. w 1979 r.

Spotkania formacyjno-modlitewne odbywają się zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca.

27\12\1991

26 grudnia

W dniu dzisiejszym przy żłobku zostało odprawione nabożeństwo podczas którego zespół teatralny „Skrzat” ze Szkoły Podstawowej w Ogorzelinach przedstawił Misterium Bożonarodzeniowe. Młodsze dzieci z parafii przywitały Pana Jezusa w żłobku.

30\12\1991

Podsumowanie

W roku kalendarzowym 1991 w kościele parafialnym wykonane zostały następujące prace:

- wyłożenie posadzki lastrykowej wewnątrz całego kościoła;

- impregnacja specjalistycznymi środkami gontowego dachu i wieży kościoła;

- wykonanie zewnętrznej elewacji kościoła.

W plebani:

- zamontowanie nowego pieca centralnego ogrzewania;

- częściowe malowanie niektórych pomieszczeń mieszkalnych;

Na cmentarzu:

- kapitalny remont kostnicy cmentarnej i przystosowanie jej do funkcji kaplicy przedpogrzebowej;

- doprowadzenie energii elektrycznej do kostnicy.

© 2010 Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Ogorzelinach